กฏหมายติดฟิล์มรถยนต์เป็นอย่างไร? (ติดแบบไหนไม่ผิดกฎหมาย 100%)

กฏหมายติดฟิล์มรถยนต์เป็นอย่างไร? ติดฟิล์มปรอท ฟิล์มเข้ม80% ผิดกฏหมายไหม?

กฎหมายติดฟิล์มรถยนต์

ในสภาพอากาศบ้านเราที่ค่อนข้างร้อนมาก ทำให้ผู้ใช้รถยนต์รู้สึกแสบตา หรือร้อนจ้าในช่วงเวลาที่ต้องขับรถยนต์ในตอนกลางวัน จึงทำให้ต้องพึ่งพาฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ที่มีเปอร์เซนต์ป้องกันค่าแสงส่องผ่านได้สูง ซึ่งหลายคนกังวลว่า กฏหมายติดฟิล์มกรองแสงเป็นอย่างไร? ติดฟิล์มดำเข้มผิดกฏหมายไหม? แล้วติดฟิล์มปรอทสะท้อนแสงหละ ใช้ได้หรือเปล่า?

ติดฟิล์มแบบไหนไม่ผิดกฏหมาย โทรสอบถามเราได้ทันที

call topfilmthailand

fb topfilm thailand

line topfilm thai

วันนี้ Topfilm Thailand เราจะมาเจาะลึกกฏหมายฟิล์มกรองแสงในไทยกันอย่างละเอียดครับ

หลายคนยังสนใจ บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

ติดฟิล์มปรอท ผิดกฎหมายไหม?

ติดฟิล์มปรอท ผิดกฎหมายหรือไม่

หากจะตอบคำถามข้อนี้ได้อย่างละเอียด จะต้อง อ้างอิง พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 12 โดยจะระบุว่า

“มาตรา 12 รถใดที่จดทะเบียนแล้ว หากปรากฏในภายหลังว่ารถนั้นมีส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือเพิ่มสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถนั้นจนกว่าจะจัดให้มีครบถ้วนถูกต้องหรือเอาออกแล้ว ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่า เจ้าของรถไม่อาจจัดให้มีครบถ้วนถูกต้อง หรือเอาออกได้ ให้นายทะเบียนสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนรถนั้น เจ้าของรถมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่ออธิบดีภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่งของนายทะเบียน คำวินิจฉัยของอธิบดีให้เป็นที่สุด”

จากกฏมายสามารถตีความได้ว่าฟิล์มปรอทที่มีค่าสะท้อนแสงสูง ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก้ร่างกายหรือจิตใจผู้อื่น นั้นมีคุณสมบัติเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 12 ซึ่งเป็นบทลงโทษเกี่ยวกับการติดตั้งส่วนเพิ่มเติมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่อื่น หรือทำให้ผู้ขับขี่อื่นแสบตาจนบดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ นั่นเอง

ติดฟิล์มปรอทสะท้อนแสงสูงผิดกฏหมาย ปรับเท่าไร ?

ในส่วนของค่าปรับ หากรถยนต์คันใดฝ่าฝืนติดฟิล์มปรอท จะต้องมีโทษตาม มาตรา 60 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ซึ่งหมายความว่า การติดฟิล์มปรอททุกกรณีถือว่าผิดกฎหมาย มีโทษ แต่การติดฟิล์มดำรอบคันนั้นก็สามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าของรถเองว่า เวลาขับขี่จะถนัดแบบไหน ส่วนใหญ่นิยมติดด้านหน้าให้สว่าง แต่ด้านข้างและด้านหลังติดฟิล์มดำที่มีเปอร์เซ็นต์กรองแสงสูงกว่า หากจะเลือกติดฟิล์มไหนความเข้มไหน ยังไงก็ให้ถือความปลอดภัยในการขับขี่เป็นหลักจะดีที่สุด

สนใจติดฟิล์มกรองแสงกันร้อนสูง ราคาถูก ไม่ผิดกฏหมาย โทรเลย

call topfilmthailand

fb topfilm thailand

line topfilm thai

ข้อควรรู้สำหรับการติดฟิล์มกรองแสงรถขนส่งผู้โดยสาร (Taxi)

ติดฟิล์มแท็กซี่

กฏหมายติดฟิล์มสำหรับรถแท็กซี่หรือรถตู้ที่มีจำนวนที่นั่งไม่เกิน 12 ที่นั่ง ถึงแม้ว่าจะจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.รถยนต์ ก็ตาม แต่เนื่องจากเป็นรถที่ใช้งานในด้านคมนาคมขนส่ง จึงได้มีการออกกฏควบคุมเพิ่มเติมจากรถยนต์ทั่วไป

โดยระบุลักษณะไว้ว่าห้ามให้วัสดุอื่นใดมาติดหรือบังส่วนใดของกระจก เว้นแต่เป็นการติดเครื่องหมายที่กระจกบานหน้าตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด หรือหากต้องการติดฟิล์มกรองแสง จะต้องติดตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด คือ วัดค่าการผ่านของแสงรวมกระจกแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ส่วนบานหน้าสามารถติดฟิล์มกรองแสงจากขอบกระจกบนลงมาได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของพื้นกระจก

สรุปแล้ว รถขนส่งผู้โดยสาร (Taxi) ติดฟิล์มได้หรือไม่?

เพราะฉะนั้น จริงๆแล้วรถขนส่งประจำทาง หรือรถ Taxi สามารถติดตั้งฟิล์มกรองแสงได้ ที่ค่าปริมาณแสงส่องผ่านมากกว่า 40% สำหรับบานข้าง ส่วนบานหน้าจะติดได้แค่คาดด้านบนเท่านั้น ไม่สามารถติดบานหน้าเต็มได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงแล้ว จะมีในส่วนดุลพินิจของเจ้าหน้าที่พิจารณาด้วย ว่าติดได้อีกหรือไม่? ผ่านการต่อพรบรถยนต์หรือไม่ ทำให้ต้องขึ้นอยู่กับความเห็นส่วนบุคคลอีกด้วย

ติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ความเข้ม 80% ผิดกฏหมายไหม

ติดฟิล์ม 80 ผิดกฎหมาย

เนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนและมีแสงแดดที่แรง การติดฟิล์มรถยนต์จึงเป็นสิ่งสำคัญต่อผู้ใช้รถยนต์ การเลือกความเข้มของฟิล์มกรองแสงจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึง ซึ่งความเข้มที่ลูกค้าจะนิยมติดกันมากที่สุด ก็คือความเข้ม 80% นั่นเอง

แต่หลายๆคนก็ยังมีความกังวลและมีข้อสงสัยว่าติดฟิล์มกรองแสงความเข้ม 80% ผิดกฏหมายหรือไม่ โดยเฉพาะคนที่ต้องการรถยนต์ในสไตล์สปอร์ต หรือต้องการความเป็นส่วนตัวสูง

วันนี้เรามาไขข้อสงสัยกัน แต่ก่อนอื่นเราจะต้องรู้ก่อนว่า %ความเข้มฟิล์ม คืออะไร?

ค่าเปอร์เซ็นต์ฟิล์มกรองแสงคืออะไร

เปอร์เซ็นต์ ฟิล์มรถยนต์

เวลาที่ลูกค้านำรถเข้าไปติดตั้งฟิล์ม ตามร้านฟิล์มจะสอบถามลูกค้าว่าต้องการติดฟิล์มในความเข้มเท่าไหร่ ซึ่งจะมีให้เลือกตั้งความเข้ม 40% 60% 80% ยิ่งเข้มมากก็จะยิ่งทำให้คนด้านนอกมองไม่เห็นด้านในรถ ซึ่งฟิล์มความเข้ม 40%-80% เป็นฟิล์มที่เหมาะกับการขับขี่ทั้งในช่วงเวลากลางวันและเวลากลางคืน

แต่ด้วยอากาศที่ร้อนในบ้านเรา ฟิล์มกรองแสงความเข้ม 80% จึงเป็นที่นิยมมากที่สุด เพราะเป็นฟิล์มที่แสงส่องผ่านได้น้อย จึงกันความร้อนได้ดีที่สุด และให้ความเป็นส่วนตัว ซึ่งฟิล์ม 80% คือฟิล์มที่มีค่าแสงสว่างส่องผ่าน (VLT) ประมาณ 5% นั่นเอง

อ่านเพิ่มเติมอย่างละเอียด วิธีอ่าน Spec ฟิล์มกรองแสงแบบละเอียดที่สุด

ในสมัยก่อน ติดฟิล์มเข้ม80% จะมีความผิดทางกฏหมาย แต่ในปัจจุบันได้มีการยกเลิกการใช้กฏหมายฟิล์มกรองแสงเข้มหรือทึบเกินไปในประเทศไทยไปแล้ว ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2543

แต่ก็ยังมีกฏหมาย พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 12 ได้ระบุไว้ว่ารถยนต์จะต้องไม่ติดตั้งส่วนเพิ่มเติมที่เป็นอันตรายต่อผู้ร่วมใช้ถนน หรือฟิล์มที่มีการสะท้อนแสงสูง ซึ่งหมายถึงฟิล์มปรอทนั่นเอง นั่นหมายความว่า ติดฟิล์มดำ 80% ไม่ผิดกฏหมาย แต่ติดฟิล์มปรอทสะท้อนแสงสูง รบกวนผู้อื่น ยังถือว่าผิดกฏหมายอยู่ นั่นเอง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม: ติดฟิล์มความเข้ม 40 60 80 แบบไหนดี?

สรุปแล้ว ติดฟิล์มรถยนต์ 80เปอร์เซ็นต์ ผิดกฏหมายไหม?

ดังนั้น ปัจจุบันนี้ผู้ใช้รถยนต์สามารถที่จะติดฟิล์มกรองแสงดำในความเข้ม 80% หรือมีความเข้มกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้ โดยไม่ได้ผิดกฏหมาย หรือผิด พ.ร.บ.รถยนต์ แต่ฟิล์มปรอท หรือฟิล์มที่มีค่าสะท้อนแสงสูงจนรบกวนสายตาผู้ใช้ถนนคนอื่นนั้นถือว่าผิดกฏหมาย หรือผิด พ.ร.บ.รถยนต์นั่นเอง

ทั้งนี้การเลือกติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ ผู้ขับหรือเจ้าของรถยนต์ควรพิจารณาถึงองค์ประกอบต่างๆให้ละเอียด ควรไปดูความเข้มหรือสีฟิล์มจริงก่อนที่จะทำการติดตั้ง และอย่าลืมเรื่องการใช้งานจริงเป็นสิ่งสำคัญ ควรเลือกระดับความเข้มที่เหมาะสมกับการใช้งาน และไม่ให้รบกวนทัศนวิสัยในการขับขี่ของตัวเองและผู้อื่นอีกด้วย

หากคุณกำลังมองหาร้านติดฟิล์มรถยนต์ใกล้ท่าน เรายินดีให้คำปรึกษา ติดฟิล์มรถยนต์ได้ตามความต้องการ ราคาไม่แพง พร้อมติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพ ฟรี โทร. 0922-689-689

สนใจติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ ติดต่อเราสิครับ

call topfilmthailand

fb topfilm thailand

line topfilm thai

หลายคนยังสนใจอ่านบทความเหล่านี้